Tiponi

Efterbehandling

Tiponi Rehabs efterbehandlingsforløb er rettet mod borgere, der har gennemført et individuelt behandlingsforløb og som har opnået stoffrihed eller et meget væsentligt nedsat forbrug. Det er et ambulant behandlingsforløb med op til to timer om ugen.

Forløbet foregår individuelt og har målrettet fokus på tilbagefaldsstrategier og håndtering af trang. Derudover er efterbehandlingen helhedsorienteret og rummer arbejde eller uddannelse, bolig, økonomi fritid og relationsarbejde.

Ydelsen er fleksibel på den måde, at der enten aftales et fast tidspunkt hver uge eller borgeren kontakter behandleren pr. telefon og tilbydes en tid samme dag. Ud over samtalerne kan borgeren ved akut opstået behov kontakte behandleren, der står til rådighed 24/7, lige som behandleren kan foretage opkald til borgeren i situationer, der kan være svære.

Efterbehandling er en udfasende indsats, hvor det primære fokus er at støtte borger i at fastholde sin positive udvikling på egen hånd uden fast støtte fra behandler. Der er mulighed for telefonisk kontakt hver uge eller personlig samtale hver 14. dag.

Scroll to Top