Tiponi

Dagsbehandling – lav intensitet

Tiponi Rehabs dagbehandling er en intensiv og struktureret dagbehandlingsindsats. Borgerne møder ind op til fem timer to gange ugentligt og deltager i et skemasat forløb.

Borgernes individuelle mål støttes med en kombination af aktiviteter, projektforløb, individuelle samtaler og gruppesamtaler. Forløbet kan udover behandling for stofmisbrug omfatte undervisning, aktivering og sociale støttetilbud.

Ud over de skemasatte samtaler og aktiviteter kan borgeren ved akut opstået behov kontakte behandleren, der står til rådighed 24/7, lige som behandleren kan foretage opkald til borgeren i situationer, der kan være svære. Der fremsendes progressionsrapporter til visiterende kommune i intervaller efter aftale, dog minimum hver 3. måned.

Scroll to Top