Tiponi

Ambulant – mellem intensitet

De centrale elementer i Tiponi Rehabs ambulante behandling er rådgivning, individuelle samtaleforløb og gruppebehandling.

Indsatsen dækker op til 6 timer ugentligt, og målet kan både være skadesreduktion og stoffrihed. Forløbet er tilpasset den enkelte borgers situation og behov. Det betyder både, at intensiteten og varigheden af kontakten kan variere, og at den er tilrettelagt efter borgerens daglige aktiviteter. Det indebærer, at behandlingen finder sted i tilknytning til borgerens nærmiljø, typisk i deres bolig, og/eller i miljøet omkring Tiponis botilbud og beskæftigelsesrettede indsatser.

Visitationen gælder typisk tre måneders forløb med mulighed for forlængelse.

Ved opstart udarbejdes der i samarbejde med borger og den visiterende kommune et ugeskema som tager afsæt i borgers aktuelle behov. Her vil altid indgå fast ugentlig samtale med behandler og kan derudover også indeholde forløb med psykolog, psykiater, vredeshåndtering, træning mm. Ud over samtalerne kan borgeren ved akut opstået behov kontakte behandleren, der står til rådighed 24/7, lige som behandleren kan foretage opkald til borgeren i situationer, der kan være svære. Behandleren deltager i relevante netværksmøder og der fremsendes progressionsrapporter til visiterende kommune i intervaller efter aftale, dog minimum hver 3. måned.”

Indsatsen dækker to ugentlige møder med misbrugsbehandler af tre timers varighed og retter sig mod borgere med mere komplekse udfordringer.

Scroll to Top