Yildiz

Mentor

tlf: +45 2066 6638
Yildiz@tiponi.dk

Jeg er uddannet socialrådgiver og har bred erfaring med LAB, da jeg har arbejdet i forskellige jobcentre i mere end 10 år. I min praksis som myndighedsrådgiver, har jeg oftest været i kontakt med unge borgere, der har haft problemer ud over ledighed. Jeg har derfor stor erfaring med at arbejde med unge, som har særlige behov, herunder unge med forskellige diagnoser samt misbrug.

Mine tidligere jobs har først og fremmest lært mig at sætte de unge i centrum, lytte til deres problemer og sørge for at give dem bedste råd og vejledning i forhold til deres konkrete behov inden for rammerne af lovgivningen. Jeg har fokus på borgerens ressourcer samt en anerkendende tilgang til borgeren, og forsøger at udvise stor rummelighed og nysgerrighed overfor borgerens problemstillinger. Dette hjælper mig i forhold til at nå ud til flere unge og voksne borgere, hvis etnicitet og social baggrund er mangfoldig, og hvor det ofte er vigtigt, at rådgivningen sker i øjenhøjde og på lige vilkår.

Med mine kompetencer og erfaring kan jeg skabe brugerinddragelse, motivation og udvikling hos borgerne, hvor fokus er på at afklare og opkvalificere de udsatte unges arbejdsevne. Jeg kan med min rådgivning og indsigt skabe grobund for en meningsfuld forandring og udvikling for den enkelte borger – og jeg drives i høj grad af at gøre en forskel.

Jeg har også praktikvejlederuddannelsen og har haft flere praktikanter i praksis.