Tina

Mentor i Tiponifilialen

Mobil +4525617038
Tina@tiponi.dk

Jeg har 15 års specialisering inden for arbejdet med psyko-sociale og/eller psykiatriske problemstillinger, relationsdannelse og udredning. Jeg startede min karriere på en højsikret lukket retspsykiatrisk afd. for voksne personfarlige domsanbragte, hvor jeg var i 6 år. 

Jeg har sidenhen specialiseret mig 6 år i ungdomspsykiatrien, miljøterapi og diagnostisk udredning af unge. Herudover har jeg erfaring i efterbehandling for anbragte unge, samt arbejdet som mentor for borgere med massive psyko-sociale og psykiatriske vanskeligheder, så som dobbeltdiagnoser samt behandlingsdomme m.m. 

Jeg er af den overbevisning, at det er den autentiske og trygge relation, der skaber fundamentet for udvikling og samarbejde mennesker imellem. 

Jeg har stor respekt og empati for menneskers personlige udvikling og vil altid indgå i relationer med vægt på dette. 

På baggrund af min faglige erfaring, forståelse, viden, engagement og nysgerrighed, vil jeg altid forsøge at opbygge en tryg relation, rammer og struktur, der bidrager til den enkeltes selvforståelse, udvikling og proces mod større selvstændighed.