Salah

Mentor i Gadefilialen

tlf: +45 2094 3083
salah@tiponi.dk

Jeg er uddannet socialrådgiver og har været myndighedssagsbehandler på ungeområdet. Her håndterede jeg hovedsageligt unge med dobbelt diagnoser og multiproblematikker.

Yderligere har jeg arbejdet i restauration som driftsleder i en årrække samt været selvstændig. Det lærte mig at bevare overblikket, have mange bolde i luften samt hele tiden være løsningsorienteret og omstillingsparat. Derudover har det givet mig et bredt netværk af selvstændige erhvervsdrivende i København.

Jeg er vokset op i et socialt belastet område og har set skyggesiden af den kriminelle underverden. Det har givet mig en passion og et drive for at arbejde forbyggende samt rehabiliterende med målgruppen. Jeg ønsker at give tilbage til samfundet via de erfaringer jeg har tillært mig på ”gaden” koblet på min teoretiske viden inden for feltet. Jeg er pragmatisk anlagt i forhold til målgruppen, og tror på, den gode relation kan skabe grobund for en reel forandring.