Said

Teamleder og Mentor i Gadefilialen.

Mobil +4523810068
Said@tiponi.dk

Jeg er uddannet socialrådgiver og har erfaring i arbejdet med kriminalitetstruede unge. Jeg har arbejdet som frivillig gadeplansmedarbejder, brobygger i et socialt udsat boligområde i København og som støttekontaktperson. 

Jeg brænder for det sociale arbejde og sætter stor pris på at have mulighed for at arbejde med mennesker, som har det svært. 

Jeg ser udviklingspotentiale i alle mennesker; opgaven er i fællesskab at få det frem. 

Relations arbejde er i min optik et grundlæggende element i socialt arbejde. Jeg mener, at man med respekt og forståelse for menneskers livssituation kan danne grobund for en god og bæredygtig relation. 

Mennesker har en god grund til at træffe de valg i livet de gør – bevidst eller ubevidst – jeg bestræber mig på at møde borgeren uden for forståelser og med oprigtighed, nysgerrighed og fordomsfrit. 

Tiponi er en god arbejdsplads for mig, fordi vi deler sammen værdier og menneskesyn – og vi brænder alle sammen for at yde den bedste indsats i forhold til gruppen af socialt udsatte mennesker.