Ryan

Teamleder og Mentor

tlf: +45 2221 3243
ryan@tiponi.dk

Jeg er mentor i Gadefilialen og jeg har en bred erfaring og baggrund inden for social- og specialområdet. Min primære erfaring udspringer fra mit arbejde med unge drenge fra socialt belastede områder og unge uledsagede med gadeorienteret adfærd. Derudover har jeg været opsøgende gadeplansmedarbejder på indre Nørrebro, hvor jeg har haft særlig fokus på det kriminalpræventive arbejde.

Med min egen opvækst på indre Nørrebro har jeg været helt tæt på de udfordringer, der hører til det at være opvokset i et socialt belastet område. Kultursammenstød og vanskelige identitetsdannelser er blot nogle af de hverdagsudfordringer, der ligger til grund for de unges opvækst, og her kan jeg bidrage med mine egne erfaringer og skabe en vellykket relation.

Grundstenen i mit arbejde bygger på min egen opvækst og min berøring med forskellige kulturer, hvilket skaber en vigtig faktor for de unges spejling og udvikling. I den daglige kommunikation med de unge gør jeg brug af eksternaliserende samtaler, der gør det nemmere for os at forholde os til følelser samt at tale om dem.

Mit faglige fundament bygger på min BA i interkulturel pædagogik og Dansk som andetsprog. Derudover har jeg gennemført et modul af Masteren i Social- og special pædagogik samt et modul af Cand. Psykologi, Pædagogik og uddannelsesstudier. Jeg er ved at uddanne mig til psykoterapeut, og afslutter første år af uddannelsen i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi på SEOP i 2020. Sideløbende har jeg en uddannelse i LØFT (løsningsfokuserede tilgang). Jeg har gennemført en lang række kurser fra specialområdet samt fra min tid som mentor hos Kriminalforsorgen (MOSAIK og RNR-principperne). Jeg værdsætter og prioriterer at være opdateret på de seneste studier, som jeg bruger som værktøjer i min daglige arbejdsgang.