Rikke H

Jeg er ansat som mentor i afdeling Midtsjælland. Jeg er uddannet socialrådgiver og har erfaring fra beskæftigelsesområdet og psykiatrien. Jeg interesserer mig for menneskers udvikling, trivsel, mentale befindende og for det helhedsorienterede sociale arbejde. Jeg arbejder ud fra en bevidsthed om at gøre det enkelte menneske til hovedaktør i eget liv. Dette i et helbredsorienteret og kognitivt perspektiv med fokus på empowerment. Min største force er en veludviklet og intakt mentaliseringsevne, som viser sig nyttig i relationsdannelsen med mennesker i udsatte positioner. Jeg ser muligheder frem for begrænsninger og er vedholden og tillidsskabende i relationen. 

Scroll to Top