Rasmus H

Støttekontaktperson i vores Botilbud og Mentor i Gadefilialen.

Mobil +4520723952
RTH@tiponi.dk

Jeg er uddannet Socialrådgiver, og har arbejdet som Ungerådgiver i en familieafdeling før jeg kom til Tiponi. 
Her har jeg arbejdet både forebyggende med unge i ambulante tilbud og med anbragte unge i plejefamilier og på opholdssteder. 

Jeg har en særlig interesse i de mest udsatte og/eller kriminalitetstruede unge, hvorfor jeg også i perioder har siddet med i SSP som repræsentant for forvaltningen. 

Jeg er certificeret i, og har arbejdet med YLS-Screening, der er et screeningsværktøj til at vurdere risikoen for gentagen kriminalitet hos unge, og hvilke beskyttelsesfaktorer den enkelte unge har. YLS-Screeningen er tilsvarende det værktøj, LS-RNR, der bruges i kriminalforsorgen, dog målrettet mod børn og unge. 

Jeg har arbejdet i Den sociale Døgnvagt for børn og unge, hvor jeg her har været vant til at vurdere situationer og træffe beslutninger i akutte og komplekse problemstillinger. 

Jeg har været ansat i Tiponi siden juni 2019 (Helsingør-afdelingen) og nyder at arbejde ”hands-on” med unge, der har komplekse problemstillinger. 
I Tiponi er jeg glad for at vi kan arbejde konkret med borgernes ressourcer, og støtte dem i at skabe værdi for sig selv og for det samfund der omgiver dem.