Mohssin

Teamleder og mentor i gadefilialen

tlf: +45 2381 0063
mohssin@tiponi.dk

 

Jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet bredt indenfor området med socialt udsatte. Jeg har arbejdet som myndighedsperson i en børne- og familieafdeling, hvor jeg havde fokus på at støtte de diagnoseramte unge, samt deres familier gennem foranstaltninger i lovgivningen, der sikrer barnets og den unges trivsel. 

Jeg har arbejdet som behandler i et rusmiddelcenter. Her var min funktion at være tilstede i misbrugsmiljøet (herberger, væresteder, stofindtagelsesrum m.v.) for at skabe relation til borgerne (misbrugerne) og derved blive i stand til at bygge bro til rusmiddelbehandling og hjælpe og støtte dem med de mangeartede problemstillinger, der udsprang fra og relaterede sig til misbruget. 

Jeg værdsætter arbejdet med borgerne i Tiponi, hvor vi med helhedsorienterede indsatser støtter og påvirker borgerne så de udvikler sig i en retning der er til glæde for dem selv såvel som samfundet.