Mikael

Autoriseret psykolog og psykoterapeut 

tlf: +45 2234 2353
mikael@tiponi.dk

Jeg har et holistisk menneskesyn, som betyder, at jeg medtænker det hele menneske i den støttende proces. Jeg ser hele borgere og de forskellige behov de har for støtte for at komme i mål med at realisere  drømme og ønsker for tilværelsen. 

I mit samarbejde med borgere arbejder vi både med tanker og følelser. 

Jeg har i en årrække arbejdet med borgere, der har været langvarigt i kontanthjælpssystemet. Mit udgangspunkt for samarbejdet er, at der er plads til alle og  brug for alle i samfundet. Mit arbejde består i sammen med borgeren at finde denne plads og at fjerne de blokeringer, der ligger i vejen for at kunne indtage den.