Mette

Faglig leder i Tiponis Botilbud samt faglig konsulent for Gadefilialen.

Mobil +4522271574
Mette@tiponi.dk

Mette

Jeg er daglig leder i Tiponi’s botilbud, og varetager særligt opgaver inden for faglig opkvalificering, koordinering, samt kvalitetssikring og dokumentation af vores arbejde til kommuner. Herudover er jeg engageret i Tiponi’s socialøkonomiske virksomhed Tiponi Street som projektmedlem.

Jeg er specialiseret i at facilitere udvikling af arbejdsmetoder med målet, at effektivisere hjælpen til særligt udsatte i kriminalitet. Jeg elsker at udfordre kassetænkning og silotankegang, hvorfor jeg mener, at min vigtigste opgave er at bro bygge mellem systemer. 

Mine styrker ligger i interessen og respekten for kontaktpersonen/mentorens arbejde, og i målgruppens perspektiv og behov. Her yder jeg coaching og sparring på rammerne for udviklingsarbejdet, herunder særligt beskæftigelses- og serviceloven. Jeg er derfor også Tiponi’s praktikvejleder for socialrådgiverstuderende, idet jeg elsker at facilitere læring på tværs af teams og fagområder.

Af uddannelse er jeg cand. pæd. I filosofi, international/interkulturel socialrådgiver, beskæftigelsescoach og projektleder, har arbejdet i et særligt sikret fængsel i udlandet, samt har spillet håndbold på højt plan.