Mathias

Mentor i Gadefilialen

tlf: +45 2086 7014
mathias@tiponi.dk

Jeg er uddannet socialrådgiver og har tidligere arbejdet med danske og udenlandske hjemløse på den aktive stofscene ved Vesterbro på Mændenes Hjem. Derfra har jeg fået kendskab til målgrupper, der har sociale problemer indenfor både misbrug, hjemløshed, kriminalitet og psykiske problemer. 

Jeg tror, at det er i relationen mellem mennesker, man kan skabe forandring og at en bæredygtig relation, sammen med et fokus, der retter sig mod løsninger og styrker hos borgeren, kan skabe en positiv forandring. 

I Tiponi oplever jeg samme værdisæt, hvor relationen vægtes højt. Der står et stærkt team bag mig som mentor, og der er mulighed for støtte og sparring efter behov. Dette giver et rigtig godt miljø for at arbejde med forandring hos borgeren.