Majd

Jeg er praktikant i Tiponi og studerer til socialrådgiver.

Jeg har valgt at komme i praktik i Tiponi, da jeg har en stor interesse for at hjælpe kriminalitetstruede borgere.