Mai

Uddannelseskonsulent

tlf: +45 2261 8401
mai@tiponi.dk

Jeg er optaget af læreprocesser og af at indgå i forløb som mennesker følger i uddannelse og beskæftigelse, samt ift. trivselsrelaterede mål og integrative processer. Jeg er uddannet til – og brænder for – at være med til at vurdere udbytter af sådanne forløb, for, i samspil med de involverede, at sikre oplevelsen af kvalitet og udvikling. Det er blandingen af den enkeltes forståelser af en problematik, og så opmærksomheden på at skulle opnå bestemte kvalifikationer, faglig viden og kompetencer undervejs, som jeg bistår og evaluerer. 

Jeg er uddannet cand.mag. og har sidenhen taget en master i uddannelse og læring på RUC. Jeg har arbejdet som vejleder og underviser af både børn, unge og voksne. Først i grundskolen, da jeg selv var under uddannelse. Dernæst i uddannelsesservice på Københavns Universitet. Og senest som uddannelseskonsulent og forskningsmedarbejder i et kompetenceudviklingsprojekt via RUC og Pædagogernes Kompetencefond. 

Jeg interesserer mig for børn og unges følelse af tilhørsforhold og så de relationelle bånd, der etableres qua personalets personlige og faglige kompetencer i vejledning og undervisning. Læreprocesser er subjektive og det handler om at opnå indsigt i de mange kringelkroge af interesser, der kan indfanges og hjælpe til at udvikle forståelsen af en given situation og så en selv i dén sammenhæng. Det er også omsorgs- og relations arbejde, og dét jeg er rigtig glad for at kunne arbejde videre med i Tiponi, en virksomhed, der virkelig sætter sejl i for at hjælpe de mest udsatte og sårbare.