Louise

Beskæftigelseskonsulent

tlf: +45 5142 1583
louise@tiponi.dk

Jeg er uddannet socialrådgiver og jeg er lidt af en ildsjæl. Jeg har tidligere arbejdet i Jobcenter som uddannelses- og beskæftigelses sagsbehandler. Jeg har kendskab til lovgivningen og hvilken rolle jobcentret har spiller i forhold til borgeren. Jeg har en bred erfaring i samarbejde med unge; at udarbejde realistiske planer og koordinere indsatsen henimod uddannelse, job og selvforsørgelse.