Katja H.

jeg hedder Katja og er ansat som støttekontaktperson i Tiponi Familie. Jeg er uddannet fængselsbetjent, og har arbejdet indenfor dette fag i 17 år. Jeg har de seneste år sideløbende arbejdet som mentor i Kriminalforsorgen i Frihed (KiF). Her bestod arbejdet i at støtte prøveløsladte indsatte til at kunne komme tilbage til en kriminalitetsfri tilværelse. Jeg har også erfaring som miljøterapeutisk medarbejder på behandlingshjem for psykisk sårbare, omsorgssvigtede eller voldsramte unge mennesker. Jeg brænder for relationsarbejdet, og det at skabe tillid og tro på at kunne meget mere. For mig er det vigtigt at skabe tryghed og møde mennesker i øjenhøjde, så alle føler sig hørt på den helt rigtige måde. På den måde, mener jeg, at vi skaber langvarige og holdbare løsninger for fremtiden.

Scroll to Top