Karin

Som mentor hos Tiponi går jeg efter at møde de unge lige præcis, hvor de er. Jeg tror på, at det at blive set, hørt og forstået på ens egne præmisser er nøglen til udvikling. 

Når den unge vover at gøre sig tydelig for andre, bliver hun tydelig for sig selv – og det bliver nemmere at se, hvor forhindringerne står og hvad, der skal til for at komme uden om dem. Gennem samtalen træder den unge frem, bliver spejlet i sin virkelighedsopfattelse og opdager stille og roligt hvilke stier, der giver fremgang og medvind, og hvilke der hører fortiden til og ender i en blindgyde. 

Jeg har gennemført den fireårige psykoterapeutuddannelse på EFT-instituttet, der både favner den oplevelsesorienterede tilgang og den eksistentielle filosofi, der er så vigtige elementer i Tiponis DNA. 

Hos Tiponi hjælper vi til at bygge broen mellem de unge og deres drømme for tilværelsen. Vi arbejder utrætteligt for at danne relation til mennesker, der befinder sig på kanten af livet og er i fare for at miste håbet. 

Det er en dybt meningsfuld opgave, og efter mangei år som selvstændig journalist og psykoterapeut er jeg stolt af at være del af holdet hos Tiponi.