Jesper P.

Mentor i Gadefilialen

tlf: +45 2226 6720
jp@tiponi.dk

Jeg har på forskellig vis arbejdet med mennesker hele mit arbejdsliv, og jeg sætter en ære i at møde mennesket præcist dér, hvor mennesket er.

Jeg interesserer mig for andre kulturer end den danske og har fra mit private liv såvel som fra mit arbejdsliv erfaring med kulturforståelse- og formidling.

Jeg har fra blandt andet set bandekulturen vokse og erfaret, hvordan udsatte unge bliver draget ind i et miljø, de på sigt ikke nødvendigvis ønsker at være i.

I mit arbejde er jeg realistisk og tager et skridt ad gangen. Jeg skaber rammerne og er målrettet, så borgeren har en oplevelse af at få støtte samtidig med at mål opfyldes.

Jeg har et positivt livssyn og en nysgerrig tilgang til andre mennesker. Formålet med mit arbejde er at finde ind til de værdier, de borgere jeg arbejder med har og så arbejde henimod realiseringen af disse mål. Det kan være drømmen om en uddannelse, et bestemt job, at stoppe med et misbrug eller at komme ud af en bande uden efterfølgende repressalier og dermed få mulighed for at opbygge en mere almindelig og sund tilværelse.

Relationen, respekten og den gensidige tillid er altafgørende for, at borgeren kan arbejde med realisering af lige bestemt de drømme, han eller hun har for sit liv.

Tiponis filosofi og min interesse for udvikling og relations arbejde går hånd i hånd.