Frank

Jeg er uddannet jægersoldat og  har 41 år bag mig i Forsvaret. Jeg har været chef for Jægerkorpset, og jeg har været udstationeret i flere lande bl.a. Georgien, Tyskland og USA. 

Hovedparten af minkarriere har jeg tilbragt ude ved soldaterne, hvor jeg, for at bruge et Tiponi udtryk, har udført et omfattende relations arbejde. 

Efter min afgang fra forsvaret har jeg taget en uddannelse i NLP. 

Personligt er jeg drevet af at få tingene til at ske og på trods af min alder er jeg slet ikke færdig med at arbejde. Jeg har et stærkt engagement og en positiv, humoristisk og opmuntrende tilgang til livet og de mennesker, jeg arbejder med uanset om det er en soldat eller en borger i Tiponi. 

Jeg vil gerne bruge min job- og livserfaring på at hjælpe Tiponis borgere med, at de får realiseret de drømme, de har på den rigtige side af loven.