Ewelina

Jeg er underviser i Tiponi. Jeg er uddannet kognitiv psykoterapeut og har gennem de seneste år arbejdet som kognitiv coach/behandler samt i psykiatrisk regi som mentor. Oprindeligt er jeg uddannet cand.mag. i historie og filosofi med speciale i etik, og inddrager derfor gerne forskellige tilgange på tværs af mine fag i undervisningen på Sidewalk i Tiponi. Gennem konkrete kognitive værktøjer og evolutionære psykologiske forklaringsmodeller samt psykoedukation skaber jeg i fællesskab med vores borgere en forståelse for egne symptomer og selvopfattelse. Med fokus på positiv, støttende og motiverende samtale, møder jeg borgerne der hvor de er med medfølelse. Jeg er særligt optaget af at forstærke den enkeltes motivation og tro på sig selv, og vægter relationsarbejdet højt.

Scroll to Top