Daniel

Mentor

tlf: + 45 45 2232 3620
daniel@tiponi.dk

Mentor i Gadefilialen

Jeg er i Tiponi mentor i Gadefilialen. Jeg er uddannet pædagog med speciale i ungeområdet. Jeg har mere end 15 års erfaring med at arbejde med udsatte unge og støtte dem til sunde interesserer, gennemføre uddannelse og bedre trivsel. Omdrejningspunktet i stort set alt, hvad jeg tidligere har lavet har altid været at støtte og hjælpe udsatte unge. Min interesse startede allerede, da jeg som 17-årig var med til at starte en klub op for unge fra udsatte boligområder. Vi lykkedes med at skabe et rum for de unge, hvor de kom væk fra gaden og i stedet oplevede sunde fællesskaber og fik støtte til lektier m.m. Vi fik senere integrationsprisen for vores arbejde med de unge og klubben.

Jeg har efterfølgende arbejdet som gadeplansmedarbejder, støttepædagog, mentor og lærervikar og de seneste år før Tiponi har jeg været på Behandlingsskolerne og støttet unge med psykiske diagnoser og udadreagerende adfærd.