Ann

Psykolog

tlf: +45 2085 2458
ann@tiponi.dk

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. I en årrække var jeg tilknyttet Statsfængslet i Vridsløselille og min evne til at skabe tillidsbaserede relationer blev her udviklet igennem arbejdet med de indsatte for hvem mistillid er et bærende element. 

Herefter var jeg ansat 5 år i Settlementet Askovgården hvorefter jeg   valgte at blive selvstændig.  

Jeg er tilknyttet Tiponi som konsulent. I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i, at mennesker besidder udviklingspotentiale og ressourcer, som kan være skjult for dem selv grundet de opvækstbetingelser, de har haft. I mit arbejde forsøger jeg at hjælpe klienten til at (gen)opdage de ressourcer og nuancer, de råder over. 

Ud over mit arbejde med udsatte borgere har jeg en del undervisnings- og foredragsopgaver.