Andreas

Støttekontaktperson

tlf: +45 2099 5758
andreas@tiponi.dk

 

Jeg interesserer mig for mennesker, deres liv, baggrund og bevæggrunde for at handle på bestemte måder. Jeg møder mennesker i øjenhøjde og min ambition er, at min arbejdsindsats kan gøre en positiv forskel for de borgere, jeg arbejder med.