Ali

Teamleder og Mentor

tlf: +45 2248 3764
ali@tiponi.dk

Jeg hedder Ali og er uddannet socialrådgiver. Jeg har tidligere arbejdet i Kriminalforsorgen hvor jeg har beskæftiget mig med en bred gruppe af udsatte borgere. I Kriminalforsorgen havde jeg til opgave, at fører tilsyn med borgere, som var prøveløsladte, betinget dømte, samfundstjenestedømte og behandlingsdømte. Herunder havde jeg til opgave, at iværksætte og kontrollere de vilkår der var fastsat ved en evt. dom eller i forbindelse med en prøveløsladelse, Såsom vilkår om narkobehandling, alkoholbehandling eller psykiatriskbehandling. I tilsynsarbejdets havde jeg til formål, at støtte og motivere borgerne til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse, blandt andet ved at udarbejde risiko og behovsvurderinger (LS/RNR), udarbejde handleplaner til brug af tilsynet, samt gennemføre intensive tilsynsforløb (MOSAIK) med den målgruppe som enten lå i mellem, høj eller meget høj risiko for tilbagefald til kriminalitet.

Jeg har erfaret, at man med tillidsfulde relationer kan skabe positive forandringer hos borgeren – for uden et tillidsfuldt forhold, sker der ingen forandring. Derfor er det min holdning, at det er altafgørende med en holdbar og gennemgående kontakt, som baserer på respekt, anerkendelse, ligeværdighed, engagement og fokus på borgerens ressourcer for, at opnå en prosocial udvikling hos den enkelte.