Home/Stresshåndtering

Tiponi udbyder kursus i stress og stresshåndtering

Stress er efterhånden blevet et udbredt fænomen i den vestlige verden og kan ramme alle aldersgrupper.
Stress er såvel en fysiologisk som psykologisk tilstand og kan føre til varige skader, hvorfor det skal tages alvorligt.

Kursets indhold:
Der gives et indblik i og forståelse af, hvad der sker i et menneskets krop ved stress påvirkninger samt en indsigt i de symptomer der opstår som følge heraf.

Du vil få lejlighed til at reflektere og identificere egne tidlige stresssymptomer med henblik på at forebygge en yderligere forværring af tilstanden.
På kurset vil du få en række konkrete metoder til at håndtere stress.

Kursus afholdes tirsdag den 21. november 2017 fra kl. 15 til kl. 18 på adressen Høffdings vej 34, 2500 Valby.
Pris: kr. 1450,-
Tilmelding kan ske til Kathrine Friis på Kathrine@tiponi.dk senest den 14. november 2017 med angivelse af navn, tlf. og e-mail adresse.
Du vil herefter få tilsendt en faktura.
Tiponi forbeholder sig ret til at aflyse kurset ved for få tilmeldinger.

 

Ann Jeppesen er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 1994, og efter frem års ansættelse i Settlementet Askovgården valgte jeg at blive selvstændigt erhvervsdrivende, og jeg er nu blandt andet tilknyttet Tiponi som ekstern konsulent.Såvel under min studietid som efter har jeg primært arbejdet med udsatte borgere, men dog ligeledes haft en del undervisnings- og foredragposgaver. Det er min grundlæggende overbevisning, at de fleste mennesker besidder et udviklingpotentiale og nogle ressourcer, som kan være skjult for dem selv grundet vilkår, som har gjort dette psykologisk nødvendigt. I årene 2009-2016 var jeg ekstern psykologisk konsulent i Statsfængslet i Vridsløselille (indtil fængslet lukkede), og min evne til at skabe tillidsbaserede relationer blev her udviklet ekstra igennem arbejdet med mennesker, for hvem mistillid er et bærende element.