Home/Konflikthåndtering

Tiponi udbyder kursus i konflikthåndtering

I arbejdet med borgere i den offentlige forvaltning oplever flere medarbejdere at blive udsat for verbal og fysisk truende adfærd.

Kursets indhold:

Der gives et indblik i kommunikationsteori som middel til konflikthåndtering.
På kurset får du en større viden og forståelse for borgerens position i samarbejdet med forvaltningen, ligesom du får lejlighed til at reflektere over egen kommunikations stil.

Kursus afholdes tirsdag den 28. november 2017 fra kl. 15 til kl. 18 på adressen Høffdings vej 34, 2500 Valby.
Pris: kr. 1450,-

Tilmelding kan ske til Kathrine Friis på   kathrine@tiponi.dk senest den 21. november 2017 med angivelse af navn, tlf. og e-mail adresse.
Du vil herefter få tilsendt en faktura.
Tiponi forbeholder sig ret til at aflyse kurset ved for få tilmeldinger.

 

Ann Jeppesen er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 1994, og efter frem års ansættelse i Settlementet Askovgården valgte jeg at blive selvstændigt erhvervsdrivende, og jeg er nu blandt andet tilknyttet Tiponi som ekstern konsulent.Såvel under min studietid som efter har jeg primært arbejdet med udsatte borgere, men dog ligeledes haft en del undervisnings- og foredragposgaver. Det er min grundlæggende overbevisning, at de fleste mennesker besidder et udviklingpotentiale og nogle ressourcer, som kan være skjult for dem selv grundet vilkår, som har gjort dette psykologisk nødvendigt. I årene 2009-2016 var jeg ekstern psykologisk konsulent i Statsfængslet i Vridsløselille (indtil fængslet lukkede), og min evne til at skabe tillidsbaserede relationer blev her udviklet ekstra igennem arbejdet med mennesker, for hvem mistillid er et bærende element.