Tilkøb

I tillæg til Tiponis hovedindsatser Tiponifilialen, Gadefilialen, Beskæftigelsesfilialen og Botilbud tilbyder vi en række muligheder for tilkøb.

Der er tale om målrettede forløb, der med specifikke tiltag støtter borgerne på vejen mod selvforsørgelse.

Fastholdelse

I forlængelse af at en borger overgår til løntilskud, job, uddannelse eller anden selvforsørgelse, er det muligt at indskrive borgeren i et fastholdelsesforløb.

Fastholdelsen varetages af den faste kontaktperson. Kontakten er primært telefonisk, men der er mulighed for enkelte møder ved behov.

 

Psykologsamtaler

Det er muligt at tilkøbe et forløb af støttende samtaler med en af Tiponis psykologer.

Borgere, der har specifikke problemstillinger, som forhindrer dem i at opnå uddannelse eller beskæftigelse, kan over 10 uger få hjælp, råd og vejledning til at skabe nye handlemuligheder.

For eksempel kan en borger med en angstproblematik gennem psykologsamtalerne få støtte til at gennemføre sin praktik på trods af angsten.  

 

Psykoedukation og selvudvikling

Det er muligt at tilkøbe et forløb af individuelle samtaler til borgere, som ikke er i stand til at deltage i Tiponis holdundervisning i psykoedukation og selvudvikling.

Over 10 uger støttes borgeren til indsigt i de erfaringer og handlemønstre, der står i vejen for at opnå selvforsørgelse.

SMAART – at håndtere vrede

Det er muligt at tilkøbe et SMAART-forløb, der støtter borgere til at håndtere uhensigtsmæssig aggression og vrede, som står i vejen for at opnå uddannelse og beskæftigelse.

Forløbet bygger på den anerkendte AART-filosofi, og ruster deltagerne til at forstå, genkende og håndtere vreden. Samtidig styrkes deltagernes sociale færdigheder, moral og etik.

Tiponi tilbyder både SMAART i hold med undervisning tre timer ugentligt over tre uger eller som et individuelt forløb en gang ugentligt i ti uger.

Mentorstøtte på timebasis

Det er muligt at tilkøbe mentorstøtte efter LAB §167 på timebasis i tilfælde, hvor det på forhånd fastsatte timeantal i den eksisterende indsats ikke rækker til at løse opgaven.

Et eksempel kan være en borger, som i en periode har brug for at blive støttet til fremmøde i behandling to gange ugentligt oven i de aktiviteter, der ellers er planlagt.

Sundhed og motion

Det er muligt at tilkøbe et forløb med fokus på motion og sundhed.

Gennem 10 uger støttes borgeren af fast mentor til at opbygge en træningsrutine og får undervejs hjælp, råd og vejledning til at træffe sunde valg. Fitnesskort er inkluderet i forløbet. 

NADA  – beroligende øreakupunktur

Det er muligt at tilkøbe et forløb af beroligende og støttende øreakupunktur – NADA.

Borgere, der er præget af for eksempel uro, abstinenser, angst, koncentrationsbesvær, aggression og vrede, som står i vejen for, at de kan foretage uddannelses- og beskæftigelsesmæssige fremskridt, kan have stor gavn af behandlingens beroligende effekt.  

Et forløb varer 10 uger, og hver behandling tager 45 minutter.