Ressourceforløb

Indsatser i Gadefilialen

Til denne målgruppe tilbyder vi bl.a. vores indsatser i Gadefilialen. Det omfatter personer ml. 18-29 år eller over 30 år, som færdes i bandemiljøet eller er i risiko for at søge samhørighed i de kriminelle miljøer og dermed har vanskeligt ved at kunne gennemføre uddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse. Indsatsen er primært udekørende og opsøgende og indebærer fem timer ugentligt. Den enkelte borger er tilknyttet en fast kontaktperson, der har åben telefonlinje døgnet rundt og som kan rykke ud ved akut behov. Læs mere om vores indsatser i Gadefilialen her.


Indsatser i Tiponifilialen

Vi tilbyder også vores indsatser i Tiponifilialen. Det omfatter borgere ml. 18-29 år eller over 30 år, som har svære diagnoser og psykosociale udfordringer, der forhindrer dem i at kunne gennemføre ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Den enkelte borger er tilknyttet en fast kontaktperson, der har åben telefonlinje døgnet rundt og som kan rykke ud ved akut behov. Læs mere om vores indsatser i Tiponifilialen her.

Indsatser i Beskæftigelsesfilialen

Til denne målgruppe tilbyder vi også vores beskæftigelsesindsats, hvor fokus er på at støtte den enkelte borger i at komme tættere på selvforsørgelse. Det sker gennem målrettet samarbejde med en række engagerede virksomheder om etablering af virksomhedspraktik, minijobs, løntilskud eller ordinær beskæftigelse. Læs mere her.