6.2 Jobparate

Indsatser i Gadefilialen 

Til denne målgruppe tilbyder vi bl.a. vores indsatser i Gadefilialen. Det omfatter personer ml. 18-29 år eller over 30 år, som færdes i bandemiljøet eller er i risiko for at søge samhørighed i de kriminelle miljøer og dermed har vanskeligt ved at kunne gennemføre uddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse. Indsatsen er primært udekørende og opsøgende og indebærer fem timer ugentligt. Den enkelte borger er tilknyttet en fast kontaktperson, der har åben telefonlinje døgnet rundt og som kan rykke ud ved akut behov. Læs mere om vores indsatser i Gadefilialen.

Indsatser i Tiponifilialen 

Vi tilbyder også vores indsatser i Tiponifilialen. Det omfatter borgere ml. 18-29 år eller over 30 år, som har svære diagnoser og psykosociale udfordringer, der forhindrer dem i at kunne gennemføre ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Den enkelte borger er tilknyttet en fast kontaktperson, der har åben telefonlinje døgnet rundt og som kan rykke ud ved akut behov. Læs mere om vores indsatser i Tiponifilialen.

Indsatser i Beskæftigelsesfilialen 

Til denne målgruppe tilbyder vi også vores beskæftigelsesindsats, hvor fokus er på at støtte den enkelte borger i at komme tættere på selvforsørgelse. Det sker gennem målrettet samarbejde med en række engagerede virksomheder om etablering af virksomhedspraktik, minijobs, løntilskud eller ordinær beskæftigelse. Læs mere her.

Dialektisk Adfærdsterapi i 24 uger 

Tiponi tilbyder Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) til unge mellem 18 og 32 år med komplekse problemer, der står i vejen for selvforsørgelse. Det 24 ugers udviklings- og opkvalificeringsforløb underviser borgere i at håndtere vanskelige følelser og styre impulser. Læs mere om DAT.

Sidewalk 10, 15, 20 eller 37 timer ugentligt 

Sidewalk er et afklarings- og udviklingsforløb, der støtter borgere med tilknytning til rocker/bandemiljøet til at opnå selvforsørgelse. Borgeren kan afhængig af behov indskrives i Sidewalk I, II, III eller IV, der dækker henholdsvis 10, 15, 20 eller 37 timer ugentligt. Læs mere her.

Du kan henvise en borger til en af vores indsatser eller kontakte vores socialrådgiver for uddybning og spørgsmål.