6.1 Forsikrede ledige

Til denne målgruppe tilbyder vi vores beskæftigelsesindsats, hvor fokus er på at støtte den enkelte borger i at komme tættere på selvforsørgelse. Det sker gennem målrettet samarbejde med en række engagerede virksomheder om etablering af virksomhedspraktik, minijobs, løntilskud eller ordinær beskæftigelse.  

En vigtig del af Beskæftigelsesfilialens arbejde er at undervise virksomhederne i, hvordan de bedst tager imod sårbare borgere. 

Beskæftigelsesrettet forløb 

Vi tilrettelægger desuden et struktureret beskæftigelsesforløb. Her kan borgeren for eksempel deltage i jobklub, hvor fokus er på personlig fremtoning, at udforme cv og ansøgninger, at opnå forståelse for arbejdsmarked og samfund m.m.  

Virksomhedskonsulenter samarbejder med kontaktperson 

Vores virksomhedskonsulenter fungerer som fast kontaktperson for de borgere, der alene er indskrevet i Beskæftigelsesfilialen. Virksomhedskonsulenterne samarbejder desuden tæt med de faste kontaktpersoner om at skræddersy forløb til borgere, der primært er indskrevet i Tiponifilialen og Gadefilialen.  

Du kan henvise en borger til vores beskæftigelsesindsats eller kontakte vores socialrådgiver for uddybning og spørgsmål.