6.3 Aktivitetsparate over 30

Indsatser i Gadefilialen

Til denne målgruppe tilbyder vi bl.a. vores indsatser i Gadefilialen. Det omfatter personer ml. 18-29 år eller over 30 år, som færdes i bandemiljøet eller er i risiko for at søge samhørighed i de kriminelle miljøer og dermed har vanskeligt ved at kunne gennemføre uddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse. Indsatsen er primært udekørende og opsøgende og indebærer fem timer ugentligt. Den enkelte borger er tilknyttet en fast kontaktperson, der har åben telefonlinje døgnet rundt og som kan rykke ud ved akut behov. Læs mere om vores indsatser i Gadefilialen her.


Indsatser i Tiponifilialen

Vi tilbyder også vores indsatser i Tiponifilialen. Det omfatter borgere ml. 18-29 år eller over 30 år, som har svære diagnoser og psykosociale udfordringer, der forhindrer dem i at kunne gennemføre ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Den enkelte borger er tilknyttet en fast kontaktperson, der har åben telefonlinje døgnet rundt og som kan rykke ud ved akut behov. Læs mere om vores indsatser i Tiponifilialen her.

Sidewalk 10, 15, 20 eller 37 timer ugentligt 

Sidewalk er et afklarings- og udviklingsforløb, der støtter borgere med tilknytning til rocker/bandemiljøet til at opnå selvforsørgelse. Borgeren kan afhængig af behov indskrives i Sidewalk I, II, III eller IV, der dækker henholdsvis 10, 15, 20 eller 37 timer ugentligt. Læs mere her.

Du kan henvise en borger til en af vores indsatser eller kontakte vores socialrådgiver for uddybning og spørgsmål.