LAB

Målgrupper

I Tiponi skræddersyr vi forløb til psykisk sårbare og kriminalitetstruede borgere indenfor LAB og målgrupp…

Sådan arbejder vi

I Tiponi arbejder vi tværfagligt og helhedsorienteret med sårbare og udsatte borgere, som har psykosociale..

Indsatser og forløb

I Tiponi skræddersyr vi forløb til psykisk sårbare og kriminalitetstruede borgere indenfor SEL og LAB.

“Tiponi har givet mig troen på mig selv tilbage.”

Holdforløb

I Tiponi tilbyder vi holdundervisning rettet mod konkrete målgrupper og specifikke problemstillinger.

Tilkøb

Alt fra fastholdelse over psykologsamtaler til vredeshåndtering er tillæg til vores hovedindsatser.

Kontakt socialrådgiver

Det er vigtigt for os, at vi i tæt dialog finder det rette forløb for vores borgere, så vi kan opnå den øn…

Gadefilialen

Indsatsen er for unge ml. 18-29 år eller over 30 år, der er en del af bandemiljøet eller i risiko for at sø…

Tiponifilialen

Indsatsen er for unge ml. 18-29 år eller over 30 år, som har svære diagnoser og psykosociale udfordringer, …

Beskæftigelsesfilialen

Fokus er på at støtte den enkelte borger i at komme tættere på selvforsørgelse. Det sker gennem målrettet s…