LAB

Målgrupper

I Tiponi skræddersyr vi forløb til psykisk sårbare og kriminalitetstruede borgere indenfor LAB og målgrupperne.

Sådan arbejder vi

I Tiponi arbejder vi tværfagligt og helhedsorienteret med sårbare og udsatte borgere, som har psykosociale..

Indsatser og forløb

I Tiponi skræddersyr vi forløb til psykisk sårbare og kriminalitetstruede borgere indenfor SEL og LAB.

“Tiponi har givet mig troen på mig selv tilbage.”

Holdforløb

I Tiponi tilbyder vi holdundervisning rettet mod konkrete målgrupper og specifikke problemstillinger.

Tilkøb

Alt fra fastholdelse over psykologsamtaler til vredeshåndtering er tillæg til vores hovedindsatser.

Kontakt socialrådgiver

Det er vigtigt for os, at vi i tæt dialog finder det rette forløb for vores borgere, så vi kan opnå den ønskede progression.

Gadefilialen

Indsatsen er for unge ml. 18-29 år eller over 30 år, der er en del af bandemiljøet eller i risiko for at søge samhørighed i de kriminelle miljøer. Indsatsen er udekørende og ops…

Tiponifilialen

Indsatsen er for unge ml. 18-29 år eller over 30 år, som har svære diagnoser og psykosociale udfordringer, der forhindrer dem i at kunne gennemføre ordinær uddannelse eller besk…

Beskæftigelsesfilialen

Fokus er på at støtte den enkelte borger i at komme tættere på selvforsørgelse. Det sker gennem målrettet samarbejde med en række engagerede virksomheder om etablering af virkso…