Tiponifilial

I Tiponifilialen målretter vi indsatser til borgere i målgrupperne 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. Det omfatter personer ml. 18-29 år eller over 30 år, som har svære diagnoser og psykosociale udfordringer, der forhindrer dem i at kunne gennemføre ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

Fast kontaktperson tilgængelig 24/7

Den enkelte borger er tilknyttet en fast kontaktperson, der har åben telefonlinje døgnet rundt og som kan rykke ud ved akut behov.

Forløbet indebærer individuelle møder med kontaktpersonen og mulighed for at borgeren kan deltage i sociale aktiviteter i Tiponi. Ved behov er der mulighed for udekørende og opsøgende indsats.

Fokus kan for eksempel være på at støtte borgeren til at opnå struktur og stabilitet i hverdagen, at vejlede i økonomi, e-boks, bolig mv., at understøtte personlig udvikling eller at støtte til eller tilbyde misbrugsbehandling og undervisning i vredeshåndtering.

Beskæftigelsesrettet forløb

Vi tilrettelægger desuden i tæt samarbejde med Beskæftigelsesfilialen et struktureret beskæftigelsesforløb, hvor borgeren kan deltage i jobklub, udviklingscafe og andre beskæftigelsesrettede indsatser. Derudover arbejder vi målrettet på, at den enkelte begynder i virksomhedspraktik, uddannelse, minijob, løntilskud eller ordinær beskæftigelse.

Dokumentation

Socialfaglige beskrivelser, progressionsrapporter samt praktikevaluering ved endt forløb eller ved behov er en naturlig del af indsatsen. Læs mere om vores dokumentation her.

Øvriger indsatser i Tiponifilialen

Nye planer – lille

Nye planer – lille pakke er et forløb målrettet borgere med diagnoser og psykosociale udfordringer. Forløbet dækker et ugentligt møde og forudsætter, at borgeren møder op til samtaler og evt. sociale aktiviteter på Tiponis adresse. Borgeren er tilknyttet fast kontaktperson, der er tilgængelig på telefonen døgnet rundt.

Nye planer – stor

Nye planer – stor pakke er et forløb målrettet borgere med diagnoser og psykosociale udfordringer. Forløbet er primært udekørende og dækker to ugentlige møder med borgeren herunder fx støtte til at møde op i behandling, til møder med sagsbehandler mm. Borgeren er tilknyttet fast kontaktperson, der er tilgængelig på telefonen døgnet rundt.

Læs mere om vores Gadefilial og Beskæftigelsesfilial.