Sidewalk l, ll, lll, lV

Sidewalk er et afklarings- og udviklingsforløb, der støtter borgere med tilknytning til rocker/bandemiljøet til at opnå selvforsørgelse.

10, 15, 20 eller 37 timer ugentligt

Sidewalk rummer alt det samme som et almindeligt forløb i Gadefilialen, men er en udvidet version. Borgeren kan afhængig af behov indskrives i Sidewalk I, II, III eller IV, der dækker henholdsvis 10, 15, 20 eller 37 timer ugentligt.

Fast ugeskema

Udover en fast udekørende kontaktperson, rummer forløbet fire timers undervisning en, to eller fem gange om ugen efter et fast ugeskema. Emnerne for undervisningen er blandt andet uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, vredeshåndtering, psykoedukation, økonomi, skat og forsikringer samt misbrugsproblematikker og årsagsforklaringer.

Selvforsørgelse er målet

Udover selvforsørgelse er målet med indsatsen, at borgeren tager afsked med det kriminelle miljø, etablerer nye sunde netværk og nedbringer eventuelt misbrug.