Gadefilial

I Gadefilialen målretter vi indsatser til borgere i målgrupperne 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. Det omfatter personer ml. 18-29 år eller over 30 år, som færdes i bandemiljøet eller er i risiko for at søge samhørighed i de kriminelle miljøer og dermed har vanskeligt ved at kunne gennemføre uddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse.

Standardindsats i vores gadefilial

Vi arbejder helhedsorienteret med borgerens udfordringer. Det gælder blandt andet psykosociale udfordringer og misbrugsproblematikker, der sammen med borgerens rødder i det kriminelle miljø, står i vejen for at opnå selvforsørgelse.

Fast kontaktperson tilgængelig 24/7

Indsatsen er primært udekørende og opsøgende og indebærer fem timer ugentligt. Den enkelte borger er tilknyttet en fast kontaktperson, der har åben telefonlinje døgnet rundt og som kan rykke ud ved akut behov.

Beskæftigelsesrettet forløb

Vi tilrettelægger i tæt samarbejde med Beskæftigelsesfilialen et struktureret beskæftigelsesforløb, hvor borgeren kan deltage i jobklub, udviklingscafe og andre beskæftigelsesrettede indsatser. Vi arbejder målrettet på, at den enkelte begynder i virksomhedspraktik, uddannelse, minijob, løntilskud eller ordinær beskæftigelse.

Derudover kan fokus for eksempel være på at støtte borgeren til at opnå struktur og stabilitet i hverdagen, at vejlede i økonomi, e-boks, bolig mv., at understøtte personlig udvikling eller at støtte til eller tilbyde misbrugsbehandling og undervisning i vredeshåndtering.

Dokumentation

Socialfaglige beskrivelser, progressionsrapporter samt praktikevalueringer ved endt forløb eller ved behov er naturlig del af indsatsen. Læs mere her.

Læs mere om vores Tiponifilial og Beskæftigelsesfilial.