Indsatser og forløb i Tiponi

I Tiponi skræddersyr vi forløb til psykisk sårbare og kriminalitetstruede borgere indenfor SEL og LAB.

Socialrådgiverne i vores sekretariat tager imod henvisninger og sørger for, at den enkelte borger bliver tilbudt præcis det forløb, der bedst hjælper i retning af selvforsørgelse. Læs mere her.

Vi arbejder på tværs af virksomhedens fire afdelinger. Læs mere information om vores indsatser i vores afdelinger: Beskæftigelsesfilialen, Gadefilialen, Tiponifilialen og Botilbuddet

Rette forløb sikrer progression for borgeren

Afhængig af den enkelte borgers udgangspunkt og progression i forløbet er det muligt at skifte fleksibelt mellem Tiponis forskellige indsatser og for eksempel løbende skrue op og ned for mentorstøtte, etablere virksomhedspraktik eller gennemføre beskæftigelsesrettede holdforløb.

Samtidig er det muligt at etablere mere eller mindre omfattende indsatser afhængig af, hvor komplekse borgerens udfordringer er. For eksempel kan en borger blive indskrevet i et kortvarigt forløb alene i Beskæftigelsesfilialen med det ene mål at etablere en virksomhedspraktik, der leder til ordinær beskæftigelse. En anden borger kan indskrives i et udekørende forløb i Tiponifilialen, der har til formål at arbejde med massive psykosociale udfordringer og gradvis forberede og søge at motivere borgeren til arbejdsmarkedet – for eventuelt på sigt at koble Beskæftigelsesfilialen på og etablere en afklarende virksomhedspraktik.

Grundig dokumentation

Fælles for alle indsatser i Tiponi er løbende progressionsrapporter og grundig dokumentation Læs mere her.

Tiponis indsatshjul