Dialektisk adfærdsterapi

DAT til unge med komplekse udfordringer

Tiponi tilbyder Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) til unge mellem 18 og 32 år med komplekse problemer, der står i vejen for selvforsørgelse. Det 24 ugers udviklings- og opkvalificeringsforløb underviser borgere i at håndtere vanskelige følelser og styre impulser.

DAT er baseret på indlæringsteori, kognitiv teori, dialektisk adfærdsterapi samt mindfulness. Formålet med forløbet er afklaring mod uddannelse, beskæftigelse eller rehabilitering.

Forløbet kan anvendes til en række vanskelige problemstillinger som angst, depression, selvskade, alkoholmisbrug, bekymringstanker, selvmordstanker og -adfærd, emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, følelsesregulering, relationshåndtering, udadreagerende adfærd og PTSD.

Udover undervisning i hold har den enkelte deltager ugentlige samtaler med fast DAT-vejleder, der er tilgængelig på telefonen døgnet rundt. I træningssamtalerne er fokus på at øve redskaberne fra undervisningen og støtte borgeren til at anvende dem i hverdagslivets udfordringer.

Forløbet indebærer en struktureret beskæftigelsesindsats, der arbejder målrettet mod praktik, uddannelse, minijobs, løntilskud eller lignende.

Forløbet har løbende optag. Det indebærer løbende progressionsbeskrivelser, fremmødelister og afsluttende forløbsrapport samt ved behov socialfaglig afklaring, som varetages af socialrådgiver i Tiponi.

For yderligere information om vores DAT-forløb kontakt vores psykolog, Mikael, på mikael@tiponi.dk eller mobil 22342353.