12-ugers holdforløb

Brightside – beskæftigelsesrettet holdforløb i 12 uger

Brightside er et beskæftigelsesrettet forløb med undervisning tre gange ugentligt henover 12 uger. Det er målrettet borgere med komplekse problemer, som har behov for særlig støtte for at komme i arbejde, praktik eller uddannelse.

Vi har løbende opstart af hold

Vi starter nye holdforløb op tre-fire gange om året. Holdforløbene holdes i Valby og Roskilde. Tag fat i vores socialrådgiver, Kontakt vores socialrådgiver på Mobil 2210 1711 eller marek@tiponi.dk Ellers kontakt på mobil 2125 6661 eller helle@tiponi.dk for spørgsmål eller henvisning af borgere.

Fast kontaktperson og virksomhedskonsulent

Deltagere, som allerede er i forløb i Tiponi, når de indskrives på holdet, fortsætter med samme faste kontaktperson. Derudover tilknyttes en fast virksomhedskonsulent fra første dag, som støtter til at afklare arbejdsevne, ressourcer og interesser og etablerer virksomhedspraktik, når det er relevant.

Brightside-forløbet

Brightside-forløbet indeholder 14 moduler med fokus på at skabe selvindsigt og motivere den enkelte til nye personlige handlemønstre i retning mod selvforsørgelse. Derudover har 10 moduler fokus på at beskrive arbejdsmarkedet og støtte deltagerne til at forstå værdien af at tage ansvar for sig selv samt at bidrage til det samfundsmæssige fællesskab. Endelig har otte moduler konkret fokus på jobsøgning.

Vi lægger vægt på at støtte til mødestabilitet i forløbet, der indeholder løbende progressionsrapporter, fremmødedokumentation samt afsluttende forløbsbeskrivelse.