Holdforløb

I Tiponi tilbyder vi holdundervisning rettet mod konkrete målgrupper og specifikke problemstillinger.

Undervisningen har til formål at støtte deltagerne til at overkomme forhindringer, der står i vejen for selvforsørgelse. Undervisningen foregår på vores adresser i Roskilde og Valby.

Beskæftigelsesrettet holdforløb i 12 uger

Brightside et arbejdsmarkedsrettet forløb med undervisning tre gange ugentligt henover 12 uger. Det er målrettet borgere med komplekse problemer, som har behov for særlig støtte for at komme i arbejde, praktik eller uddannelse. Læs mere her.

Dialektisk Adfærdsterapi i 24 uger

Tiponi tilbyder Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) til unge mellem 18 og 32 år med komplekse problemer, der står i vejen for selvforsørgelse. Det 24 ugers udviklings- og opkvalificeringsforløb underviser borgere i at håndtere vanskelige følelser og styre impulser. Læs mere her.

Sidewalk i 10, 15, 20 eller 37 timer ugentligt

Sidewalk er et afklarings- og udviklingsforløb, der støtter borgere med tilknytning til rocker/bandemiljøet til at opnå selvforsørgelse. Borgeren kan afhængig af behov indskrives i Sidewalk I, II, III eller IV, der dækker henholdsvis 10, 15, 20 eller 37 timer ugentligt. Læs mere her.