Kommuner

Indsatser inden for LAB

Vi arbejder med mange målgrupper inden for LAB og tilbyder flere forskellige forløb og indsatser.

Indsatser inden for SEL

Vi har flere lejligheder i Hovedstadsområdet samt i Region Sjælland. Læs mere om vores §107 Botilbud.

Målgrupper

I Tiponi skræddersyr vi forløb til psykisk sårbare og kriminalitetstruede borgere indenfor LAB og målgrupp…

Sådan arbejder vi

I Tiponi arbejder vi tværfagligt og helhedsorienteret med sårbare og udsatte borgere, som har psykosociale..

Indsatser og forløb

I Tiponi skræddersyr vi forløb til psykisk sårbare og kriminalitetstruede borgere indenfor SEL og LAB.

Tiponis Familieteam har succes med akutte familieopgaver


Læs mere her

Holdforløb

I Tiponi tilbyder vi holdundervisning rettet mod konkrete målgrupper og specifikke problemstillinger.

Tilkøb

Alt fra fastholdelse over psykologsamtaler til vredeshåndtering er tillæg til vores hovedindsatser.

Kontakt socialrådgiver

Det er vigtigt for os, at vi i tæt dialog finder det rette forløb for vores borgere, så vi kan opnå den øn…

Gadefilialen

Indsatsen er for unge ml. 18-29 år eller over 30 år, der er en del af bandemiljøet eller i risiko for at sø…

Tiponifilialen

Indsatsen er for unge ml. 18-29 år eller over 30 år, som har svære diagnoser og psykosociale udfordringer, …

Beskæftigelsesfilialen

Fokus er på at støtte den enkelte borger i at komme tættere på selvforsørgelse. Det sker gennem målrettet s…