Visitation til Tiponis Botilbud

Målgruppen er unge voksne fra 18 år og opefter, som har psykosociale udfordringer og misbrugsproblematikker, der gør det vanskeligt for dem at finde deres plads i samfundet. Det kan også være kriminelle eller unge som er i risiko for at søge samhørighed i de kriminelle miljøer.

Overordnet set henvender Tiponis Botilbud sig til borgere, der har svært ved at fungere socialt og klare en hverdag på egen hånd.

Borgernes adfærd er ofte udadreagerende og præget af uro og vrede, men der kan også være tale om selvdestruktiv adfærd præget af indadvendthed og tristhed.

Vi er godkendt til følgende problematikker:

 • Kriminalitet, personfarlig
 • Udadreagerende adfærd
 • Voldeligt overgreb
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Stofmisbrug
 • Alkoholmisbrug
 • Overgreb, andet
 • Anden psykisk vanskelighed
 • Omsorgssvigt
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Angst

Kontakt direktøren for botilbuddet, Peter, på peter@tiponi.dk eller +45 51904095 for visitation eller mere information om Tiponis Botilbud.