Servicelovens §11 – Forebyggende indsats

Tiponi tilbyder rådgivning jf. servicelovens §11, når det drejer sig om konkrete problemer, som en familie ønsker hjælp og støtte til. Det kan fx være samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, skoleværing, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet.

Denne indsats benyttes typisk af kommunerne, hvis det antages, at støtten er relevant i forhold til at løse konkrete, afgrænsede problemstillinger, som giver udslag i et særligt støttebehov hos barnet eller den unge. Støtten kan være længerevarende, når blot problemstillingen er konkret.

Hvis støttebehovet senere hen viser sig at falde ind under servicelovens §52, kan Tiponi være med til denne overgang og fortsat støtte familien – også hvis det forudsætter højere timetal pr. uge.

Indsatsen i Tiponi aftales altid med kommunen og ud fra den enkelte families behov for støtte.

Indsatsen vil hovedsageligt finde sted i familiens eget hjem.

Kontakt vores socialrådgiver for mere information eller send en digital henvisning til os her.