Mål og dokumentation

Mål for vores Tiponis Botilbud

Vi tilpasser behandlingstilbuddet, så den enkelte borger opnår udvikling og botræning. Målet er altid at træne borgeren til en mere selvstændig tilværelse.

Når det er relevant støtter vi til at tage afsked med eller skabe afstand til kriminelle aktiviteter.

Derudover støtter vi til øgede livskompetencer, som at:

  • udvikle døgnrytme
  • lære at gøre rent og varetage egen personlig hygiejne
  • tilrettelægge praktiske gøremål
  • opnå indsigt i og forståelse for egen økonomi
  • opnå overblik over og samfundsmæssige krav og forpligtelser
  • begå sig i samfundet
  • opnå personlig forandring gennem bl.a. psykoedukation
  • opnå øget robusthed, mod og vilje til at gå nye veje
  • lægge en personlig og realistisk plan for fremtiden.

Dette gør vi gennem socialpædagogisk støtte og daglig kontakt, der hjælper til selvstændighed. 

Sammen med borgeren arbejder kontaktpersonerne på at informere og motivere til uddannelse og beskæftigelse samt at støtte borgeren til at opnå fysisk og psykisk sundhed og trivsel.

Dokumentation

I vores botilbud udarbejder vi statusrapporter til sagsbehandler hver tredje måned. Borger, sagsbehandler, evt. pårørende og Tiponi mødes også hver tredje måned med henblik på løbende at evaluere, om botilbuddet er den rette indsats for borgeren.

Når tilbuddet ophører, udarbejder Tiponi en skriftlig handleplan, der beskriver progression, fremtidig plan og evt. anbefalinger.

Internt i Tiponi skriver vi dagligt en lille status for borgeren, hver uge laver vi en FIT-analyse og kvartalsvis gennemgår vi et forandringskompas. Desuden holder vi månedlige husmøder, hvor borgerens trivsel og behov bliver evalueret. 

Kontakt direktøren fra botilbuddet, Peter, på peter@tiponi.dk eller +4551904095 for visitation eller mere information om Tiponis Botilbud.