Familieindsats

§52 stk. 3 nr. 2 og 3 – Familieindsats

Familiens udfordringer og komplekse fastlåste problemstillinger er omdrejningspunktet for familiebehandlingens fokuspunkter. Det betyder, at familiebehandlingen vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at det vurderes, hvilke faglige kompetencer, relevante metoder og behandling, der skal anvendes undervejs i forløbet med henblik på at skabe en positiv progression i familien.

Under hele forløbet tilbydes udover de fysiske møder også en 24 timers åben telefonlinje til råd og vejledning. Familieteamet samarbejder med kommunernes familieafdelinger, hvor familieindsatsen kan tilrettelægges på baggrund af kommunens ønsker. Vi kan skræddersy indsatsen og timeantallet, så familien får præcis de støttetimer de har brug for og hurtigt kommer på fode igen.

Familiebehandling i Tiponi tager afsæt i forskningen omkring tilknytningsteoriens afgørende betydning for børns opvækst. Alle ansatte i Tiponis Familieteam er efteruddannet familiebehandlere og arbejder mentaliserings baseret. I vores familieindsatser vil forældrene lære konkrete værktøjer til at håndtere barnets behov og undervises i, hvad et omsorgsfuldt og bæredygtigt forældreskab betyder – og ikke mindst, hvordan det udleves i praksis. Familiebehandlingen har til formål at styrke forældrenes evner og kompetencer i forhold til handlinger, kommunikation og spejlinger med det formål at skabe en tryg og tillidsfuld relation til barnet, ligesom indsatsen øger forældrenes selvværd og selvtillid i forhold til forældrerollen.

Tiponis Familieteam arbejder helhedsorienteret og inddrager som en naturlig del af familiebehandlingen, relevante samarbejdspartnere, fx skole, daginstitution, sundhedsplejerske mv. Derudover har Familieteamet bred erfaring med familieindsatser i familier med forskellige behov for støtte samt med børn i alle aldre, herunder også ufødte børn samt nybagte forældre. Tiponis familieteam arbejder også i familier, hvor der skal ske hjemgivelse, som et led i en hjemgivelsesplan, for at sikre tryghed og stabilitet under hjemgivelsen. Tiponi kan ligeledes varetage intensive familieindsatser på et højt antal timer pr. uge, hvis kommunen vil forsøge et alternativ til anbringelse (ATA).

Tiponis Familieteam står til rådighed for, at der kan tilrettelægges anden støtte til en familie. Kontakt vores socialrådgiver for mere information eller send en digital henvisning til os her.