Faglig tilgang & metode

I Tiponi har vi alle et stærkt fagligt DNA og arbejder ud fra et fælles fagligt ståsted. Med eksistentialismen som videnskabsteoretisk ramme støtter vi den enkelte til at tage ansvar for eget liv. Det gør vi ud fra den grundlæggende indstilling, at alle mennesker er født ind i en tilværelse uden forud defineret mening. Samtidig er vi alle født frie. Dermed har det enkelte menneske både friheden til, men i høj grad også ansvaret for at skabe en meningsfuld eksistens.

Vi tror på, at:

  • alle mennesker har et ønske om et meningsfuldt liv
  • manglende evne, vilje og mod til at tage ansvar for eget liv kan skabes
  • sunde relationer mellem mennesker styrker potentialet for udvikling og forandring

Derfor giver vi aldrig op.

Fast støttekontaktperson døgnet rundt

Vi arbejder vedholdent og utrætteligt med at skabe en stærk relation til borgeren, hvor tilgængelighed, nærhed og respekt sammen med høj faglighed skaber grobund for forandringer hos borgeren.

En borger i Tiponis §107 botilbud er tilknyttet en primær og en sekundær støttekontaktperson, som er faste forløbet igennem. Kontaktpersonerne er tilgængelige døgnet rundt og kan rykke ud akut.

Målet med dette er at skabe tryghed og forudsigelighed for borgeren. Samtidig giver mødet med tydelige og troværdige kontaktpersoner, der rummer, støtter og motiverer, borgeren oplevelsen af tillid, nærvær og omsorg.

Metoder

Vi stræber efter at skabe et hjemligt miljø for borgeren. Gennem mentaliserende miljøterapi støtter vi borgeren i korrigerende emotionelle erfaringer, som danner grobund for nye handle- og adfærdsmønstre i forhold til tidligere erfaringer i borgerens liv.

Med afsæt i borgerens perspektiv bruger vi “Feedback Informed Treatment” som konkret måleredskab til at vurdere, hvordan borgeren synes at fungere før, under og efter det socialpædagogiske og terapeutiske arbejde med de opstillede mål. Dette sker med udgangspunkt i et skema om henholdsvis effekt og samarbejde. Derudover anvender vi ”Brøset Violence Checklist” til at højne sikkerheden for mentorer og forebygge risici gennem øget kontakt, samtale og opmærksomhed. Hver tredje måned gennemgår vi tilmed ”Forandringskompasset” sammen med borgeren for at skabe overblik og indsigt i progression og trivsel.

Kontakt direktøren i botilbuddet, Peter, på peter@tiponi.dk eller +455190 4095 for visitation eller mere information om Tiponis Botilbud.