Tiponis § 107 Botilbud

Tiponis botilbud er for kriminelle, kriminalitetstruede eller unge voksne med psykosociale udfordringer fra 18 år og opefter. Formålet med botilbuddet er at give borgeren en fast og tryg base, som giver afsættet til at arbejde hen imod en mere selvstændig og stabil tilværelse.

Målgruppen for § 107 botilbud

Overordnet set henvender botilbuddet sig til borgere, der har svært ved at fungere socialt og klare en hverdag på egen hånd. Borgernes adfærd er ofte udadreagerende og præget af uro og vrede, men der kan også være tale om selvdestruktiv adfærd præget af indadvendthed og tristhed. Læs mere om Botilbuddets målgruppe her.

Faglig tilgang og metoder

I Tiponi har vi alle et stærkt fagligt DNA og arbejder ud fra et fælles fagligt ståsted. Med eksistentialismen som videnskabsteoretisk ramme støtter vi den enkelte til at tage ansvar for eget liv. Vi arbejder vedholdent og utrætteligt med at skabe en stærk relation til borgeren, hvor tilgængelighed, nærhed og respekt sammen med høj faglighed skaber grobund for forandringer hos borgeren.

En borger i Tiponis § 107 botilbud er tilknyttet en primær og en sekundær støttekontaktperson, som er faste forløbet igennem. Kontaktpersonerne er tilgængelige døgnet rundt og kan rykke ud akut. Læs mere om vores faglige tilgang og metoder her.

Mål og dokumentation i Botilbuddet

Vi tilpasser behandlingstilbuddet, så den enkelte borger opnår udvikling og botræning. Målet er altid at træne borgeren til en mere selvstændig tilværelse. Vi gør i Tiponi meget ud af vores dokumentation og kan ofte skræddersy vores dokumentation efter kommunens behov. Læs mere om mål og vores dokumentation i Botilbuddet.

Tiponis Lejligheder

Tiponis § 107-lejligheder ligger i tre byer på Sjælland: Valby, Brøndby og Roskilde.

Der er tale om selvstændige et værelses boliger på 35-40 kvadratmeter med møbler, eget bad, toilet og køkken. Lejlighederne er placeret dør om dør med helt almindelige lejligheder. Målet er at give borgeren oplevelsen af at have en helt almindelig hverdag og naturlig plads i samfundet. Læs mere om vores lejligheder.

Kontakt Botilbud

For spørgsmål, yderligere informationer eller henvisning af borger er du velkommen til at kontakte Direktør af botilbuddet, Peter Achilles på peter@tiponi.dk eller 51 90 40 95. Hvis du ønsker at blive kontaktet af Tiponis Botilbud, udfyld kontaktformular her.