§85 Bostøtte

Målgruppen for vores bostøtteindsats er voksne borgere, der bor i egen bolig, og som typisk har en betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne eller psykiske udfordringer. De har derfor behov for socialpædagogisk støtte og hjælp, vejledning eller optræning i hverdagen.

Omfanget af støtte tilrettelægges efter borgerens individuelle behov.

Støtte kan f.eks. omfatte:

  • Støtte til at skabe struktur i hverdagen
  • Støtte til at skabe og fastholde sociale netværk
  • Støtte til at fastholde dagtilbud og tilknytning til behandlingstilbud
  • Vejledning i personlig hygiejne
  • Hjælp til indkøb, post, økonomi m.m.

Formålet er at skabe en hverdag, hvor borgeren trives bedst muligt med de evt. diagnoser og funktionsnedsættelser, borgeren har. På den måde skaber vi den bedste ro og tryghed omkring borgeren.

Vores timepris i Tiponi er kr. 550,- pr. time.

Kontakt direktøren for botilbuddet, Peter, på peter@tiponi.dk eller +4551904095 for visitation eller mere information om Tiponis Bostøtte.