Serviceloven

§107 Botilbud

Overordnet set henvender botilbuddet sig til borgere, der har svært ved at klare en hverdag selv.

Visitation

Målgruppen er bl.a. unge voksne fra 18 år og opefter, som er i risiko for at søge mod kriminelle miljøer.

Mål og dokumentation

Vi tilpasser behandlingstilbuddet, så den enkelte borger opnår udvikling og botræning.

Fra hjemløs til studerende


“Tiponis Botilbud blev vejen ud af hjemløshed og stofmisbrug for Rafael. Nu er han far og studerende”.


Læs hele Rafaels historie her.

§ 85 Bostøtte

Målgruppen for vores bostøtteindsats er voksne borgere, der bor i egen bolig, og som typisk har..

Faglig tilgang og metode

I Tiponi har vi alle et stærkt fagligt DNA og arbejder ud fra et fælles fagligt ståsted. Med eksistentia…

Tiponis lejligheder

Tiponi har §107-lejligheder tre steder på Sjælland: Valby, Brøndby og Roskilde..

§52 Familieindsats

Familiens udfordringer og komplekse fastlåste problemstillinger er omdrejningspunktet for familiebehandlin…

§11 Forebyggende indsats

Tiponi tilbyder rådgivning jf. servicelovens §11, når det drejer sig om konkrete problemer, som en familie …

§52 Støtte for unge

Hvis en familieafdeling finder, at en ung har behov for en støttekontaktperson, kan Tiponi Familieteam vare…